Šuns-gelbėtojo testas: paieška teritorijoje
IRO RH-FL, A

Testą sudaro:
 • Paieška - 200 taškų
 • Paklusnumas ir vikrumas - 100 taškų


  Paieška

 • Paieškos krypties laikymasis - 30 taškų. Bendradarbiavimas su vedliu, tikslingas nurodymų vykdymas, išlaikant motyvaciją paieškai.
 • Paieškos intensyvumas - 10 taškų. Azartas darbui, paieškai būdingas elgesys, temperamentas, motyvacija, entuziasmas, sportiškumas.
 • Vikrumas – 10 taškų. Vikrumas įveikiant kliūtis.
 • Nepriklausomumas – 10 taškų. Noras dirbti savarankiškai.
 • Paieškos taktika – 20 taškų. Pasirinktos taktikos laikymasis.
 • Informavimas – 120 taškų. 2 žmonės, kiekvienas po nedaugiau kaip 60 taškų, minusuojama už kiekvieną klaidingą informavimą.

  Bendros taisyklės
 • Paieškos teritorija: 100 m x 200 m. atviros ir apaugusios teritorijos
 • Figūrantai: 2 figūrantai. Figūrantas turi būti matomas, šuo privalo galėti jį paliesti. Atstumas tarp figūrantų turi būti ne mažesnis kaip 10 m. Figūranto slėpimosi vieta gali būti kiekvienam šuniui keičiama. Tas pats figūrantas gali būti naudojamas daugiau negu vieną kartą. Figūrantai turi būti savo vietose 10 min. iki paieškos pradžios.
 • Figūrantas yra teisėjo pagalbininkas; jis privalo ramiai gulėti arba sėdėti nepadėdamas nei šuns vedliui, nei šuniui kas beatsitiktų.
 • Asistentai: kiekvieną dieną prieš testavimą paieškos teritorija turi būti išvaikščiota kelių žmonių su šunimi likus 15 min. iki pirmos paieškos.
 • Laiko limitas: 15 minučių. Laikas pradedamas skaičiuoti šuniui pradėjus ieškoti.

  Leidžiamos komandos
  Komandos (balsu ar rankų ženklais) gali būti kartojamos.

  Paieškos taisyklės
  Atestacijos dalyvis kartu su paieškai pasiruošusiu šunimi turi laukti nuošalyje iki kol bus pakviestas. Paieškai pasiruošęs šuo gali būti su specialiomis petnešomis ar grandininiu antkakliu. Teisėjas žodžiu nupasakos paieškos teritorijos ribas, kurios turi būti pažymėtos arba lengvai atskiriamos. Vedlys turi likti ant vidurio linijos, kuri yra pažymėta kas 50 m. Pasiekęs vidurio linijos pabaigą, vedlys gali apsisukti ir judėti vidurio linija priešinga kryptimi, už tai neprarasdamas taškų.
  Prieš pradedant paiešką vedlys informuoja teisėją, kaip šuo pažymės rastą figūrantą. Leidžiami žymėjimai: lojimas, brinzelis ir kvietimas sekti.
  Teisėjas leidžia pradėti paiešką. Kai yra akivaizdu, kad šuo paleistas, teisėjas leidžia vedliui pajudėti iš starto vietos. Pagal vedlio instrukcijas, šuo turi apieškoti abi teritorijos puses. Atsitiktinis šuns judėjimas atgal nėra laikomas klaida, tačiau teritorijos apieška priešinga kryptimi, kai vedlys eina atgal, yra leidžiama tik jam pasiekus vidurio linijos pabaigą.
  Žymėdamas šuo negali gauti jokios pagalbos iš vedlio ir / ar figūranto. Vedlys turi pranešti teisėjui apie žymėjimą, tačiau negali judėti link šuns be teisėjo leidimo. Radęs figūrantą, šuo turi žymėti aiškiai ir ryžtingai iki kol vedlys prieis prie jo. Žymėjimas turi vykti ne didesniu kaip 2 metrų spinduliu nuo figūranto.
  Pasiekus figurantą, teisėjui leidus paieška tęsiama nuo vietos, kurioje vedlys informavo teisėją apie rastą figūrantą.
  Paieškos teritorijoje testas laikomas baigtu kai vedlys pasišalina, o teisėjas paskelbia įvertinimą.

  Vertinimas
  Bet kokie taktikos, šuns nukreipimo, paieškos intensyvumo, vikrumo bei savarankiškumo trūkumai, šuns lindimas prie figūranto įvertinama atitinkamais baudos taškais. Žymėjimas, kuris nėra patvirtinamas vedlio, laikomas trūkumu, tačiau nėra vertinamas kaip klaidingas žymėjimas.
  Jeigu informavimas buvo išprovokuotas vedlio ir / ar figūranto, už jį taškai neskiriami.
  Už pirmą klaidingą žymėjimą skiriama 40 baudos taškų. Po antro klaidingo žymėjimo paieška yra nutraukiama. Testas negali būti išlaikytas neradus figūranto. Tokiu atveju, maksimalus įvertinimas yra 139 taškai.
  Šuo, sužeidęs figūrantą, yra diskvalifikuojamas.

  Paklusnumas ir vikrumas

  1. Greta (10 tšk)
  2. Valdymas per atstumą (10 tšk)
  3. Daikto atnešimas (10 tšk)
  4. Ėjimas nestabilia lenta (10 tšk)
  5. Horizontalios kopėčios (10 tšk)
  6. Tunelis (10 tšk)
  7. Nukreipimas per atstumą (10 tšk)
  8. Šuns nešimas ir perdavimas (10 tšk)
  9. Gulėjimas (20 tšk)
  Bendros taisyklės
  Pasisveikinant ir atsisveikinant su teisėju šunys yra su pavadžiais. Yra leidžiamas tik vienas tinkantis antkaklis ir pavadis. Vedlys pats pasirenka, konkrečias komandas, bet tai turi būti trumpi žodžiai. Ženklai rankomis leidžiami tik esant susitarimui. Jeigu komanda yra kartojama, įvertinimas mažinamas 2 taškais.
  Šuo turi dirbti greitai ir noriai. Tarpai tarp pratimų nėra vertinami. Tuo metu šuo gali būti pagirtas ar motyvuojamas. Prieš pradedant kitą pratimą, šuo turi sėdėti greta vedlio.
  Starto vietoje šuo turi sėdėti tiksliai tiesiai arti vedlio jam iš kairės, šuns petys negali būti priekyje vedlio kelio. Ateidamas iš priekio, šuo gali tiek iš karto atsisėsti, tiek apeiti vedlį ratu.
  Kiekvienas pratimas pradedamas po teisėjo komandos.
  Pratimų atlikimo tvarka nustatoma burtų keliu prieš pat startą. Po burtų, šuniui nusegamas pavadis.
  Einant greta be pavadžio, yra iššaunami du šūviai (6-9 mm kalibro). Šuo turi būti abejingas šūviams. Išsigandęs šūvių šuo yra diskvalifikuojamas. Jeigu šūviai šunį įaudrina, tai toleruojama jeigu jis ir toliau paklūsta vedliui. Tik abejingas šūviams šuo gali gauti maksimalų įvertinimą.

  1. Greta
  Pasiruošimas: turi būti einama greta pagal nurodytą schemą. Dėl vietovės sąlygų, teisėjas gali pakeisti posūkių kampus, tačiau tai turi būti vienoda visiems dalyviams. Grupę turi sudaryti ne mažiau kaip 4 žmonės, tarp kurių turi būti antro šuns vedlys ir du žmonės su šunimis (su pavadžiais) – kalė ir patinas. Grupė juda ratu pagal laikrodžio rodyklę.
  Leidžiamos komandos: trumpa žodinė komanda arba ženklas ranka; komanda gali būti duodama pradedant judėti arba keičiant judėjimo tempą.
  Eiga: startinėje pozicijoje šuo turi būti dėmesingas žodinei komandai ir noriai paklsuti. Šuo turi eiti iš kairės vedlio pusės korpusu tiesiai judėjimo krypčiai, jo petys neturi būti pirmesnis už vedlio kelį. Vedliui sustojus, šuo be pagalbos turi greitai ir tiesiai atsisėsti šalia jo. Pratimo pradžioje yra einama 50 žingsnių normaliu tempu be sustojimų; apsisukus dar 10-15 žingsnių normaliu tempu; vėliau yra bent po 10 žingsnių pagreitintu ir sulėtintu tempu. Perėjimas iš pagreitinto tempo į sulėtintą turi būti staigus, be papildomų žingsnių. Toliau keli žingsniai normaliu tempu ir pirmas posūkis; už jo 20-25 žingsniai be tempo keitimo ir sekantis posūkis, kurį seka 25-30 žingsnių; apsisukimas, 10-15 žingsnių normaliu tempu ir sustojimas. Toliau 10-15 žingsnių normaliu tempu, posūkis ir 20-25 žingsniai iki startinės pozicijos. Iš jos vedlys praeina pro žmonių grupę, judėdamas normaliu tempu jos išorėje prieš laikrodžio rodyklę taip, kad šuo būtų patikrintas su abiem grupėje esančiais šunimis. Vedliui sustojus, grupė juda toliau taip, kad bent vienas žmogus praeitų pro šalį. Darant aštuoniukę, vedlys įeina į grupę normaliu tempu bei sustoja jos viduryje. Vėliau, taip pat normaliu tempu, grupę palieka.
  Vertinimas: išbėgimas į priekį, nutolimas į šoną, atsilikimas, lėtas arba neryžtingas sėdimasis, nesusikoncentravęs šuo, papildomos komandos (balsu ar ženklu ranka) ar fizinė vedlio pagalba vertinama baudos taškais.

  2. Valdymas per atstumą
  Leidžiamos komandos: trumpa žodinė komanda ėjimui greta, kuri gali būti sakoma po vieną kartą kiekvieno judėjimo metu ir starto pozicijoje; žodinė arba komanda ranka kiekvienam pakvietimui; žodinė arba komanda ranka pasodinimui; žodinė arba komanda ranka paguldymui; žodinė arba komanda ranka stovėjimui.
  Eiga: iš starto vietos vedlys su šunimi be pavadžio vedasi jį greta. Po 10-15 žingsnių vedlys liepia šuniui sėstis ir nekeisdamas tempo ir nesigręžiodamas nueina tiesiai į priekį 40 žingsnių. Tuomet sustoja ir atsisuka veidu į šunį. Teisėjui leidus, vedlys kviečia šunį. Jam nubėgus pusę juos skiriančio atstumo, vedlys jį guldo. Po teisėjo signalo, šuo yra pastatomas. Teisėjui leidus, šuo kviečiamas. Šuo turi atbėgti greitai ir noriai ir atsisėsti priešais vedlį. Po komandos, šuo užima poziciją vedliui iš kairės.
  Vertinimas: judėjimo klaidos, lėtas ar pavėluotas sėdimasis, gulimasis ar stojimasis, lėtas bėgimas pas šeimininką, netaisyklingas sėdimas yra vertinama baudos taškais.Jeigu šuo užima kitą poziciją, už kiekvieną klaidą skiriami 2 baudos taškai.

  3. Daikto atnešimas
  Pasiruošimas: vedlys šiame pratime naudoja savo daiktą.
  Leidžiamos komandos: žodinė ar komanda ranka atnešimui ir pozicijos vedliui iš kairės užėmimui; komanda atidavimui.
  Eiga: vedlys meta daiktą ~10 žingsnių. Žodinė komanda negali būti duota anksčiau, negu daiktas pilnai sustos. Šalia vedlio be pavadžio sėdintis po komandos turi nubėgti iki daikto, jį paimti ir taip pat greitai atnešti. Šuo turi atsisėsti priešais vedlį su daiktų nasruose. Po pauzės vedlys paima daiktą sakydamas komandą. Po komandos šuo turi atsisėsti vedliui iš kairės. Viso pratimo metu vedlys nejuda iš vietos.
  Vertinamas: balas mažinamas už per arti numestą daiktą, pagalbą šuniui, klaidas starto pozicijoje, lėtas bėgimas, neteisingai užimant pozicijas, klaidas paimant daiktą, žaidžiant su juo, pametant. Jeigu vedlys pajuda pratimui nepasibaigus, įvertinimas nepatenkinamas. Jeigu šuo neatneša daikto – už pratimą skiriama 0 taškų.

  4. Ėjimas nestabilia lenta
  Kliūtis:
  • lenta turi judėti bent 20cm. Medine lenta – ilgis 4m, plotis 30cm, storis 4cm.
  • Dvi identiškos statinės, skersmens 40cm.
  • Lenta gali judėti bėgimo kryptimi, judėjimas apribotas 20cm.
  Leidžiamos komandos: žodinė ar komanda ranka užlipimui ant lentos, žodinė komanda sustojimui, žodinė ar komanda ranka tęsimui.
  Eiga: Vedlys pasirinktu atstumu sustoja priešais kliūtį, šuo sėdi jam iš kairės be pavadžio. Po komandos šuo užšoka ant lentos, ir po komandos sustoja bėgimo kryptimi. Teisėjui leidus, vedlys nueina iki šuns, duoda jam komandą eiti kartu, ir sustoja tik už kelių žingsnių kliūčiai pasibaigus. Vedliui sustojus šuo turi nedelsdamas atsisėsti. Šuo turi pereiti per visą lentos ilgį be jokios baimės ar ketinimų nušokti.
  Vertinimas: atsisakymas užšokti, atsargus kojų statymas, klaidos užšokant ar sustojant vertinamos baudos taškais.

  5. Horizontalios kopėčios
  Kliūtis: Įtvirtintos horizontalios medinės kopėčios su užlipimu.
  • Kopėčios: ilgis 4m, plotis 50cm, atstumas tarp pakopų 30cm, pakopos plotis – 5cm.
  • Dvi atramos – aukštis 50 cm,
  • Užlipimas – ilgis 1.20 m, plotis 50cm, leidžiamos prilaikančios atramos
  Leidžiamos komandos: žodinė ar komanda ranka užlipimui bei atsisėdimui vedliui iš kairės.
  Eiga: vedlys pasirinktu atstumu nuo kliūties užima starto poziciją. Po komandos šuo užlipa iki kopėčių ir savarankiškai nueina jomis ir sustoja ant paskutinės pakopos. Vedlys pradeda eiti išilgai kopėčių, kai tik šuns priekinės letenos paliečia pirmą pakopą, tačiau negali liesti nei šuns, nei kopėčių. Kliūties pabaigoje vedlys nukelia šunį nuo kopėčių ir pastato ant žemės priešais save. Po komandos šuo atsisėda vedliui iš kairės.
  Vertinimas: neužtikrintas ar paniškas užlipimas ar ėjimas kopėčiomis, neužtikrintas ėjimas, atsitiktiniai žingsniai ant kopėčių šonų ar nepasiekimas paskutinės pakopos yra vertinama baudos taškais. Jeigu šuo eina kopėčių šonais didesnę pratimo dalį, žingsniai labai neužtikrinti, klumpa tarp pakopų ar yra reikalingas vedlio pagalbos, pratimas vertinamas nepatenkinamai. Jeigu šuo nušoka nuo kopėčių, pratimas įvertinamas 0 balų.

  6. Tunelis
  Kliūtis:
  • fiksuotos formos, aukštis - 0,5 m, ilgis - 3 m.
  • minkšta medžiaga, ilgis - 3 m.
  Leidžiamos komandos: lįsk, vieta, greta.
  Eiga: vedlys su šunimi be pavadžio sustoja tinkamu atstumu priešais kliūtį. Po žodinės komandos "Lįsk" ir / ar ženklo ranka, šuo turi prabėgti tuneliu. Išlindęs kitoje pusėje šuo turi paklusti komandai "Vieta". Teisėjui leidus, vedlys prieina prie šuns ir pasodina jį greta savęs žodine komanda arba ženklu ranka.
  Vertinimas: neryžtingas įėjimas į tunelį ir ėjimas juo vertinamas baudos taškais. Jei šuo neina per tunelį, pratimas vertinamas nepatenkinamai.

  7. Nukreipimas per atstumą
  Pasiruošimas: Starto taško ženklas, vidurio taško ženklas; trys pažymėtos vietos 40m atstumu, dydžio 1m x 1m, aukštis ne didesnis kaip 60cm.; 6 kortelės pažymėtų teritorijų identifikavimui.
  Leidžiamos komandos: žodinė ir komanda ranka pasiekti vidurio tašką; komanda sustojimui; žodinė ir komanda ranka kiekvienai iš trijų teritorijų; žodinė komanda užlipimui ant kiekvienos iš trijų teritorijų; žodinė ar komanda ranka pakvietimui bei atsisėdimui vedliui iš kairės.
  Eiga: Vietų tvarką vedlys ištraukia burtų keliu prieš prasidedant pratimą. Vedlys užima starto tašką su šunimi be pavadžio. Po teisėjo leidimo nepajudėdamas iš vietos vedlys pasiunčia šunį į vidurio tašką, kuris yra aiškiai matomas už ~20m. Šuniui pasiekus reikiamą vietą, jis sustabdomas komanda. Po tolesnio teisėjo nurodymo, vedlys siunčia šunį į pirmąją teritoriją. Po komandos šuo užšoka ant objekto ir ten lieka. Tuomet vedlys siunčia šunį į kitą teritoriją, kur jis taip pat turi užšokti ir pasilikti. Tas pats kartojama dar kartą. Vietų tvarka paskelbia teisėjas prieš pratimo pradžią. Iš trečios vietos šuo pasikviečiamas. Jis turi atsisėsti arti tiesiai priešais vedlį. Po komandos jis turi atsisėsti vedliui iš kairės.
  Vertinimas: atsisakymas bėgti į pirmą vietą ar vidurio tašką, stiprus nukrypimas nuo idealios linijos, greičio pokyčiai, atsisakymas užlipti ant objekto ar savarankiškas nulipimas nuo jo, komandų kartojimas yra vertinamos baudos taškais. Jei šuo nubėga ne į tą vietą ar vedlys pajuda iš savo pozicijos, vertinimas nepatenkinamas

  8. Šuns nešimas ir perdavimas
  Pasiruošimas:
  • Starto vieta: šuo gali būti paimamas nuo žemės arba aukščiau esančio paviršiaus (pvz., stalo)
  • Nešimo asistentas
  Leidžiamos komandos: žodinė ar komanda ranka startinei pozicijai, pasikvietimui ir šuns pasodinimui iš kairės.
  Eiga: starto vietoje vedlys gali duoti komandą balsu ar rankos ženklu kad šuo užimtų paėmimui patogesnę pozą. Komandos neliečiant šuns yra leidžiamos. Vedlys neša savo šunį tiesia linija 10 m ir perduoda jį kitam žmogui. Vedliui likus stovėti, asistentas neša jį dar 10 m, ir nuleidžia ant žemės. Šuo turi likti su asistentu, kol teisėjui leidus bus pakviestas. Šuo turi atbėgti noriai ir greitai ir atsisėsti arti priešais vedlį. Po komandos – užimti startinę poziciją. Šuo negali rodyti agresijos vedliui arba nešančiam asistentui. Nešimo metu šuo turi galėti judinti uodegą.
  Vertinimas: jeigu šuo nebendradarbiauja, nešamas nervinasi, loja, inksčia ar padėtas ant žemės traukiasi į šoną yra skiriami baudos taškai. Jeigu šuo šoka žemėn, pratimas vertinamas nepatenkinamai. Dėl stiprios baimės ar agresijos vedliui ar asistentui šuo diskvalifikuojamas.

  9. Gulėjimas
  Pasiruošimas: dvi pažymėtos vietos kalėms ir patinams.
  Leidžiamos komandos: žodinė komanda "gulėt" arba ženklas ranka, žodinė komanda "sėdėt" arba ženklas ranka.
  Eiga: prieš kitam šuniui pradedant darbą vedlys su šunim be pavadžio stovi teisėjo nurodytoje vietoje, šuo sėdi šalia jo. Nurodžius teisėjui šuo yra paguldomas, nepaliekant daiktų šalia jo. Vedlys nueina nuo jo mažiausiai 40 žingsnių ir stovi veidu į šunį. Šuo turi ramiai gulėti be vedlio įsikišimo kol kitas šuo atlieka 1-8 pratimus. Kitam šuniui atliekant pirmą pratimą, vedlys nueina į grupę žmonių, o vėliau grįžta atgal.
  Teisėjui leidus, vedlys grįžta prie šuns ir sustoja šiam iš dešinės. Po teisėjo signalo šuo yra pasodinamas. Šuo turi atsisėsti greitai ir tiesiai.
  Vertinimas: jeigu šuo gulėdamas nervinasi, stojasi ar sėdasi, eina pasitikti grįžtančio vedlio įvertinimas yra mažinamas. Pratimas vertinamas nepatenkinamai jeigu šuo stovi arba sėdi vietoj to, kad gulėtų, tačiau nepajuda iš vietos. Jeigu šuo pajuda daugiau kaip 3 metrus po to, kai kitas šuo jau yra atlikęs ketvirtą pratimą, yra skiriama dalis taškų. Jeigu šuo pajuda daugiau kaip 3 metrus kitam šuniui dar neatlikus ketvirto pratimo, jam skiriama 0 taškų.


  
 •